top of page

Generelle betingelse

 

Alle priser er ekskl. moms, levering, afhentning, opsætning og nedtagning.
 

Annullering
Efter skriftlig bekræftelse af fremsendt tilbud sender CPH Lounge ApS endelige bekræftelse. Denne kan annulleres uden omkostninger frem til tre uger før planlagt opsætning.

 

Sker annullering senere end tre uger inden planlagt opsætning, vil der blive opkrævet et gebyr på 25% af de lejede produkter.

 

Ved annullering vil der blive opkrævet et gebyr i henhold til nedenstående:

 

3 uger inden levering opkræves der 25% af den samlede ordre.

2 uger inden levering opkræves der 50 % af den samlede ordre.

1 uge inden levering opkræves der 75% af den samlede ordre.

 

Ved afbestilling af produkter fra eksterne leverandører eller specialproduktioner vil det fulde beløb blive opkrævet, hvis ikke andet er aftalt.


Ansvar og forsikring
Lejer har ansvaret for forsikring af de lejede produkter, fra lejer har modtaget produkterne, til produkterne er leveret tilbage til eller afhentet af CPH Lounge ApS. 
 

Beregning af pris i forhold til lejeperiode 
Prisen gælder for én dags leje med mulighed for levering dagen inden og afhentning dagen efter arrangementet.

 

Hvis de lejede produkter skal bruges over flere dage, bliver lejeprisen på produkter beregnet i henhold til nedenstående lejefaktorer: 

 

Dage:                                 Lejefaktor: 
1:                                         1,00
2:                                        1,25
3-4:                                     1,50 
5-10:                                   2,00 
11-14:                                   2,50 
14+                                      Lejefaktor fastsættes efter aftale  
 

Branding af produkter
Der må ikke monteres folier eller andet på produkterne uden skriftlig aftale, og materialerne skal godkendes på forhånd.

 

CPH Lounge ApS kan tilbyde produktion og montering af branding, mod betaling.

 

Hvis der mod forventning alligevel monteres folie e. lign. vil et beløb for evt. skader, reparation eller rengøring blive efterfaktureret.


Betaling og betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er fastsat til netto kontant inden levering, medmindre andet er aftalt. 
 

Alle nye kunder betaler 100% ved ordrebekræftelse. 

Ved ordrer over 20.000,00 kr. for eksisterende kunder forbeholder vi os retten til at modtage min. 50% betaling ved ordrebekræftelse. 
 

Specialproduktioner betales 100% ved ordrebekræftelse. 
 

Fragtpriser  
Hverdage (kl. 08.00-17.00)
Levering og afhentning - Storkøbenhavn: Fra 750,00 kr. ekskl. moms pr. vej 
Levering og afhentning - Sjælland: Fra 950,00 kr. ekskl. moms pr. vej 
Levering uden for Sjælland - kontakt os for pris. 

 

Aften (kl. 17.00 – 08.00) & Weekend
Levering og afhentning – Storkøbenhavn: Fra 1.200,00 kr. ekskl. moms pr. vej 
Levering og afhentning – Sjælland: Fra 1.500,00 kr. ekskl. moms pr. vej 
Levering uden for Sjælland - kontakt os for pris. 

 

Ved leje og eller køb af produkter fra eksterne leverandører kan der forekomme ekstra fragtomkostninger – dette oplyses i forbindelse med tilbudsgivning.


Levering og afhentning
Levering og afhentning sker i gadeplan. Sker levering andre steder end i gadeplan, vil dette medføre ekstra omkostning til mandskab. Der afregnes pr. påbegyndt time.

Er levering i gadeplan ikke muligt, skal dette oplyses i forbindelse med tilbudsgivning eller senest ved bekræftelse af tilbud.
 

Modtagelse af produkter
Det påhviler lejer at kontrollere de leverede produkter ved modtagelse, og omgående give CPH Lounge ApS besked om eventuelle mangler. Kontakt projektleder direkte eller kontoret på telefon 70 22 00 31.

 

Er der mod forventning skader på produkterne ved levering, skal der fremsendes billeddokumentation til cphlounge@cphlounge.dk inden arrangementer påbegynder. 
 

Opsætning og nedtagning
Opsætning og nedtagning kan bestilles efter aftale, dog er der nogle produkter, som ikke er mulige at bestille uden, at CPH Lounge ApS står for opsætning/nedtagning. 


Tilbagelevering produkter
Produkterne skal pakkes forsvarligt ved returnering, og lejede produkter skal tilbageleveres i samme stand som ved modtagelsen. 

Lejer pålægges et rengøringsgebyr, såfremt produkterne ikke returneres rengjort. Rengøring pr. påbegyndt time 375,00 kr. ekskl. moms.

Det lejede skal tilbageleveres i henhold til ordrebekræftelsen. Ved returnering efter aftalt tidspunkt påregnes ny lejeperiode.
 

Ændringer
Ændringer som tilføjelse eller reducering af produkter fra eget lager kan ske indtil to hverdage før levering, uden ekstra omkostning, dog max 10% af den samlede ordre.

 

Ved ændring af produkter fra eksterne leverandører eller specialproduktioner vil det fulde beløb blive opkrævet, hvis ikke andet er aftalt.

 

Ønskes varer tilføjet til ordren, kan CPH Lounge ApS ikke garantere, at produktet er til rådighed.

 

Hvis denne ændring har betydning for pakning eller transport, kan dette medføre ekstra omkostning.

 

Kunden vil altid blive gjort opmærksom på mulig ekstra omkostning, så snart ændringen bliver oplyst.

bottom of page